pasek górny
paski boczne
pasek dolny

Strona Główna < Legalizacja cysterny LPG

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze stacji paliw, urządzeń oraz zbiorników wykorzystywanych do transportu oraz rozładunku gazu LPG. W zakresie świadczonych przez naszą firmę usług, znajduje się ponowna legalizacja cystern do przewozu LPG. Legalizację wykonujemy na wniosek właściciela cysterny lub firmy prowadzącej naprawę instalacji urządzenia pomiarowego.

Kiedy należy wykonać legalizację cysterny? Między innymi przed upływem okresu ważność legalizacji pierwotnej lub poprzedniej legalizacji ponownej oraz w przypadku uszkodzenia lub modyfikacji instalacji wydawczo-pomiarowej. Pierwszym etapem w procesie legalizacji cysterny są oględziny instalacji - sprawdzamy, czy jest kompletna, nie ma widocznych uszkodzeń lub zmian konstrukcyjnych. Następnie podłączamy przepływomierz masowy i porównujemy wyniki naszego urządzenia z wynikami podawanymi przez przepływomierz w cysternie, biorąc przy tym pod uwagę panujące warunki atmosferyczne. Jeśli instalacja wydawcza w cysternie przekłamuje wyniki, wykonujemy jej kalibrację i ponowne zaplombowanie. Legalizacja cysterny LPG może zostać przeprowadzona u Klienta. Proces legalizacji zawsze przebiega w porozumieniu z miejscowym Urzędem Miar. Podczas legalizacji możemy wykonać niezbędne naprawy i konserwacje układu wydawczego cysterny. Zajmujemy się również regeneracją przepływomierzy.

tło jasne
mar-serwis logo
jasne tłoCopyright © 2016 MAR-SERWIS

Legalizacja cysterny LPG