pasek górny
paski boczne
pasek dolny

Strona Główna < Legalizacja dystrybutorów paliwowych

Wszystkie dystrybutory znajdujące się na stacjach benzynowych muszą podlegać okresowej legalizacji. Nowy dystrybutor posiada dwuletnią legalizację producenta, tak zwaną pierwotną. Przed upływem dwóch lat należy wykonać legalizację ponowną. W przypadku dystrybutorów paliw płynnych – ON i PB – legalizacja ponowna ważna jest przez 25 miesięcy. Odmierzacze gazu ciekłego LPG należy legalizować co 13 miesięcy. Zgodnie z prawem, dystrybutor paliw ciekłych może przekłamywać wynik maksymalnie o ±0,5% przy ilości wydanego paliwa powyżej dwóch litrów. Oznacza to, iż na 20 litrów nalanego paliwa, błąd odmierzacza nie może przekroczyć 100 mililitrów. Nieco większy margines błędu dopuszczalny jest w przypadku odmierzaczy LPG i wynosi ±1%. W trakcie kontroli obecny jest inspektor Urzędu Miar i Wag.

Jak wygląda proces legalizacji? Przy użyciu specjalnej kolby pomiarowej weryfikowane są wartości podawane przez odmierzacz podczas nalewania paliwa. Dbamy o jakość naszych urządzeń pomiarowych i dwa razy w roku wzorcujemy je z Urzędem Miar. Legalizację należy przeprowadzić również w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegną ołowiane plomby zabezpieczające nałożone podczas poprzedniej legalizacji, lub w przypadku awarii bądź modyfikacji dystrybutorów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy przeprowadzić naprawy niezbędne do uzyskania legalizacji dystrybutora. Takie czynności zwykle wykonujemy od ręki, często jeszcze podczas samej legalizacji. Po zalegalizowaniu odmierzacza nakładamy plomby ołowiane i wypełniamy niezbędną dokumentację. Specjalizujemy się również w naprawie dystrybutorów paliw ciekłych i LPG.

tło jasne
mar-serwis logo
jasne tłoCopyright © 2017 MAR-SERWIS

Legalizacja dystrybutorów paliwowych